Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουμε την Ιταλική εταιρεία Lookline.

Η Lookline διαθέτει μια μεγάλη γκάμα μετρητικού εξοπλισμού όπως πολυκατευθυντικά ηχεία, κτυπογεννήτρια, ενισχυτές που τηρούν όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την διεθνή οδηγία ακουστικών μετρήσεων:

ISO 140-4:1998 Acoustics -Measurement of sound insulation in buildings and of building elements ­Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms

ISO 140-7:1998 Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors

καθώς επίσης και του Ελληνικού ΕΛΟΤ868 που ακολουθεί πιστά την παραπάνω οδηγία για πιστοποιημένες μετρήσεις αερόφερτου και κτυπογενούς θορύβου των κατασκευών.

Δείτε χαρακτηριστική λειτουργία κτυπογεννήτριας για μέτρηση και πιστοποίηση κτυπογεννούς θορύβου.

Παρακαλώ κάντε click στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το συνημμένο video.