Αρχιτεκτονική Μελέτη: BETAPLAN ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ

Επιβλέψη τεχνικής σκηνής:
Α. Θανος / Γ. Χατζηγεωργίου

Μελετη-Κατασκευη τεχνικής σκηνής:
Thanos Tech- Batalpha