ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΧΡ.ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : THANOS-TECH –ΑΡΚΕΤΥΠΟ Ε.Π.Ε

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  Γ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α.ΘΑΝΟΣ,  Χ.ΛΙΑΓΚΟΥΡΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αίθουσας προβών της κρατικής ορχήστρας θεάτρου στην Θεσσαλονίκη.

Η κατασκευή περιλαμβάνει ακουστικές επενδύσεις,διαχυτές,ανακλαστήρες θεάτρου, ηχομονωτικές πόρτες.