Ακουστική Μελέτη – Επανασχεδιασμός : Γιώργος Χατζηγεωργίου
Εργοδότης: A.Στρουμπούλης & ΣΙΑ Ο.Ε.