Εργο : Εστιατόριο ΤΑΚΟΣ – Θέρμη

Ακουστική μελέτη | Mετρήσεις αρχιτεκτονικής ακουστικής | Κατασκευή Ακουστικών επενδύσεων

Σχεδιασμός  : Θανάσης Γουλίδης