Έργο: Μέτρα ηχοπροστασίας  Supermarket

Μέτρα ηχοπροστασίας έναντι θορύβου και δονήσεων απο Η/Μ εγκαταστάσεις σε δώμα κτιρίου στην Καλαμαριά.

-Μετρήσεις θορύβου και δονήσεων

-Σχεδιασμός αντικραδασμικών βάσεων σε 2 condenser και 2 chiller

-Χαρτογράφηση θορύβου και βαθμονόμηση ακουστικού μοντέλου με την υφιστάμενη θέση των Η/Μ

-Σχεδιασμός ηχοπετάσματος