Το γραφείο ανέλαβε το σχεδιασμό  και προμήθεια αντικραδασμικός εδράσεων Η/Μ εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την με την ΚλιμαΜηχανική DAIKIN, στο δώμα του ξενοδοχείου Sani Beach Resort Hotel.

Εργοδότης : ΚλιμαΜηχανική – DAIKIN | Θεσσαλονίκη