ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ : THANOS-TECH

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  Γ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α.ΘΑΝΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή σκηνής θεάτρου στο συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πάτρας

Οι Μηχανισμοί Σκηνής  χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλίσουν την Θεατρική  και συναυλιακή λειτουργία της αίθουσας . Πρόκειται για βασικό εξοπλισμό οπτικών χαράξεων (Αυλαίες, Κουίντες, Αέρια, Πύργους, Αρλεκίνους), για Τεχνολογικό Εξοπλισμό Σκηνοθεσίας (Σταγγόνια ακουστικών ανακλαστήρων,Σκηνικών, Φωτιστικών, Οθονών και άλλων παρελκομένων) και Πετασμάτων Πυρασφαλείας.

Επιμέρους τμήματα που κατασκευάστηκαν : Μπλοκ μετάδοσης κίνησης Μπλοκ τροχαλιών εκτροπής, Μπλοκ τροχαλιών ανάρτησης Φορέας ανάρτησης  παρελκομένων.  Συρματόσχοινα Τερματικά κίνησης, τερματικά ασφαλείας, παλμογενήτριες  Πίνακας, χειριστήρια, PLC. Το σύστημα αυτοματισμών και το λογισμικό που είναι απαραίτητο για την προγραμματισμένη κίνηση των μηχανισμών.