Έργο:  Αίθουσα συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων μουσικό λύκειο Πυλαίας θεσσαλονίκης.

Εργοδότης  :  Δήμος Πυλαίας

Ομάδα μελέτης Αρχιτεκτονικών – Μηχανολογικών: Βασίλης Κωνσταντινίδης – Αθηνά Κωνσταντινίδη

Ακουστική μελέτη – ηχομόνωση – μέτρα ηχοπροστασίας : Γιώργος Χατζηγεωργίου

Η μελέτη περιλαμβάνει

 – Ακουστικός σχεδιασμός της νέας αίθουσας
 – Ηχομόνωση αίθουσας.
– Ακουστικές μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής ακουστικής.
–  Σχεδιασμός τρισδιάστατου ακουστικού μοντέλου.