Εργο: Ακουστικές μετρήσεις Studio Mix στη Θεσσαλονίκη