18-21 Σεπτεμβρίου 2011, 1 Πανευρωπαϊκό Συνέδριο «Ακουστικής Αρχαίων Θεάτρων» («The Acoustic of Ancient Theatres»), το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής (European Acoustics Association – ΕΑΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) και την Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρώ.

Μετρήσεις Ακουστικής Αρχαίου Θεάτρου:

Θόδωρος Νιαουνάκης : Σύμβουλος Ακουστικής

Γιώργος Χατζηγεωργίου: Πολιτικός Μηχ/κός – Σύμβουλος Ακουστικής

SUBJECT : THE ACOUSTICS OF ANCIENT THEATRE OF HEPHAISTIA –
LIMNOS ISLAND, GREECE

Author : Theodoros I. Niaounakis BSc MSc MIOA
Acoustic Consultant.