Ακουστική μελέτη , ακουστικές μετρήσεις και προμήθεια ακουστικών επενδύσεων σε ακοολογικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Εργοδότης : Δουλδέρης