Εργο : Εστιατόριο Chochard

Ακουστική μελέτη |Mετρήσεις αρχιτεκτονικής ακουστικής

Αρχιτέκτων : MAKRIDIS ASSOCIATES