Έργο: Γυμναστήριο Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια
Επίβλεψη ανακατασκευής ακουστικής οροφής