Έργο: Γυμναστήριο Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια
Ακουστικές μετρήσεις και σχεδιασμός 3D ακουστικού μοντέλου.
Έλεγχος νέας ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης
Επίβλεψη ανακατασκευής ακουστικής οροφής