Ακουστική μελέτη, Μετρήσεις θορύβου, Επίβλεψη: Γ.Χατζηγεωργίου

Μελέτη Ηχοπροστασίας και έδραση μηχανημάτων αρτοποιείου για την προστασία δονήσεων και κραδασμών.