Αρχιτεκτονική Μελέτη: Σγούτας + Σγούτας Αρχιτέκτονες

Κατασκευή μηχανισμών σκηνής-καταπακτών: Thanos-Tech

Σχεδιασμός ανυψωτικού μηχανισμού ηθοποιών: Γ.Χατζηγεωργίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μηχανισμών σκηνής (θεατρικά σταγγόνια) καθώς επίσης και συστήματος ανέλκυσης ηθοποιών “από μηχανής Θεού”, σε σύγχρονη μορφή, μέσω καταπακτής στο δάπεδο της σκηνής αλλά και “αιωρούμενος” από την οροφή.