Αρχιτέκτονες: Δημήτρης Πούλιο

Μελέτη Ηχομόνωσης: Γιώργος Χατζηγεωργίου