Το αντικείμενο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του απαραίτητου εξοπλισμού σκηνής θεάτρου και συγκεκριμένα όλους τους μηχανισμούς κίνησης, συστήματα, κατασκευές και παρελκόμενα αυτών, που έχουν σχέση και διασφαλίζουν την Συνεδριακή, Θεατρική, Κινηματογραφική και Συναυλιακή λειτουργία της Αίθουσας.

  • Σχεδιασμός βασικού εξοπλισμού σκηνής (κεντρική αυλαία, αρλεκίνος, αέρια, κουίντες)
  • Σχεδιασμός ηλεκτροκίνητων και χειροκίνητων μηχανισμών σκηνής θεάτρου (Θεατρικά Σταγγόνια)
  • Διαμόρφωση και σχεδιασμός σκηνής θεάτρου (βυθιζόμενο προσκήνιο, περιστρεφόμενες σκηνές, πετάσματα πυρασφαλείας, αυλαία βάθους, μηχανισμοί masking οθόνης)
  • Αυτοματισμοί παράστασης
  • Οπτικοακουστικά
  • Ενισχυμένος ήχος
  • Θεατρικός φωτισμός