Εταιρία

Συνεργάτες

Γιώργος Χατζηγεωργίου
Πολιτικός Μηχανικός , Σύμβουλος Ακουστικής
Μελετητής και επιβλέπων μηχανικός της εταιρίας.
B.Eng (Hons) in Civil Engineering | Portsmouth,UK
M.Sc in Civil Engineering | Portsmouth,UK
M.Sc Environmental & Architectural Acoustics | London Southbank Univ,UK
Μέλος Τ.Ε.Ε (Αρ.Μητρώου: 110250)
Μέλος του Institute of Acoustics,Αγγλίας
Μέλος του ΕΛ.ΙΝ.Α (Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής)
Ιωάννα Παπαδοπούλου
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χάρης Μωραΐτης
Μηχανικός Η/Υ | Σύμβουλος Ακουστικής
Μάγδα Μαυρίδου
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης PhD, Bartlett, University College London MSc (Dist), Bartlett, University College London
Κατερίνα Σκάλκου
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
MSc AUTH, Mphil NTUA
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Καραμπατζάκης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός | Σύμβουλος Ακουστικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης