ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ Ν.Α.Θ.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ.

ΑΝΑΔΟΝΟΣ:ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κωνσταντίνος Λεφάκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Φαίδρος Αυδής

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ,ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Γιώργος Χατζηγεωργίου

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: DELCO Ε.Π.Ε
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΜΑΚ.Τ.Ε. Ε.Π.Ε
H/M MEΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.