Το αντικείμενο περιλαμβάνει σχεδιασμό και επιλογή αντικραδασμικών εδράσεων & πλωτών δαπέδων

  • Ψύκτες
  • Αντλίες – Αντλιοστάσια
  • Aνεμιστήρες εξαερισμού επαγγελματικών χώρων
  • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (HZ)
  • Καυστήρες
  • Λέβητες
  • Γραμμή παραγωγής σε βιομηχανία
  • Επαγγελματικά Ψυγεία (Supermarket – Εστιατόρια)