Έργο: Ιατρείο Γενικού Χειρουργού, Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη,
Αρχιτεκτονική Μελέτη- Κατασκευή – Επίβλεψη : Γιώργος Χρυσοχοϊδης / Πολιτικός μηχανικός – Κώστας Σαράντης / Αρχιτέκτων
Ακουστική μελέτη – μελέτη ηχομόνωσης : Γιώργος Χατζηγεωργίου / πολιτικός μηχ/κός _ σύμβουλος ακουστική