Μελέτη εφαρμογής συνεδριακής αίθουσας στο υποκατασκευή νέο κτίριο φυτικής παραγωγής στην Θέρμη – Θεσσαλονίκης.

Η μελέτη περιλαμβάνει

– Αρχιτεκτονική ακουστική & σχεδιασμός ακουστικού μοντέλου

– Μετρήσεις πειριβαλλοντικού θορύβου

– Κτιριακή ηχομόνωση

– Μέτρα ηχοπροστασίας από Η/Μ εγκαταστάσεις , ηχοπαγίδες στο σύστημα κλιματισμού/εξαερισμού.

Εργοδότης : Στρακαλής Ζαφείριος – Πολιτικός Μηχανικός

Μελέτη εφαρμογής / στατική μελέτη : Ζ.Στρακαλής

Μελέτη Η/Μ: Γιώργος Θεοφιλογιαννάκος