Έργο: MusicX Lab – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Αρχιτέκτονες – Επίβλεψη- Kατασκευή :  TETRAGON S.A

Ακουστική μελέτη – ηχομόνωση – μέτρα ηχοπροστασίας : Γιώργος Χατζηγεωργίου

Η μελέτη περιλαμβάνει

 – Ακουστικός σχεδιασμός της νέας αίθουσας
 – Ηχομόνωση αίθουσας.
– Μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής ακουστικής.
–  Προμήθεια ακουστικών πάνελ