Εργο : Ανακαίνιση Βιβλιοθήκης στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Αρχιτεκτονική μελέτη : Maria Deda Architects

Η μελέτη περιλαμβάνει

– Μελέτη παραμέτρων αρχιτεκτονικής ακουστικής (ακουστική προσομοίωση 3D μοντέλο)

– Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών ακουστικών επενδύσεων , ακουστικές οροφές

– Ηχομονωτικό κέλυφος για απομόνωση του κύριου χώρου βιβλιοθήκης και 2 study rooms.

– Μέτρα ηχοπροστασίας στο σύστημα εξαερισμού, σχεδιασμός ηχοπαγίδων, αντικραδασμικές εδράσεις Η/Μ.

– Ακουστικές μετρήσεις πιστοποίησης μετά το τέλος της κατασκευής.