Έργο: Ανακαίνιση Κινηματογράφος Ηλύσια στην Αλεξανδρούπολη

Ακουστική Μελέτη Επίβλεψη: Γιώργος Χατζηγεωργίου

Η μελέτη επίβλεψη περιλαμβάνει

– Σχεδιασμός ακουστική χώρου σύμφωνα με τα πρότυπα της Dolby
– Σχεδιασμός 3D μοντέλου ακουστικής προσομοίωσης παραμέτρων αρχιτεκτονικής ακουστικής
– Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ακουστικών επενδύσεων
-Ηχομόνωση κύριας αίθουσας κινηματογράφου και νέας αίθουσας εξώστη.
– Σχεδιασμός ηχοπαγίδων για το σύστημα εξαερισμού
– Ηχομόνωση μηχανοστασίου μονάδων κλιματισμού – εξαερισμού
– Ακουστικές μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής ακουστικής.