Έργο: Ξενοδοχείο Hydrama Grand Hotel 5*

Εργοδότης: Εργοεπισκευές

Κατασκευή: Ταχυδομή Α.Ε

Αρχιτέκτονες: 3SK Στυλιανίδης

Παραδοσιακό κτίριο 7.500 τ.μ. στο κέντρο της Δράμας με άδεια ΕΟΤ για Ξενοδοχείο 5*, με άδεια αρχαιολογίας, με μελέτη βιωσιμότητας και κατατεθειμένη οικονομική μελέτη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για επιδότηση.

Η μελέτη επίβλεψη περιλαμβάνει
– Ηχομόνωση δωματίων ( πλωτά δάπεδα, οροφές , μεσοτοιχίες)
– Ηχομόνωση συνεδριακής αίθουσας.
– Ηχομόνωση μονάδων κλιματισμού – εξαερισμού
– Ηχομόνωση μηχανοστασίων / Ηλεκτοπαραγωγούς ζεύγους /Υδραυλικών εγκαταστάσεων
– Ηχοπροστασία απο εξωτερικού θορύβου (περιβαλλοντική μελέτη)
– Μελέτη αρχιτεκτονικής ακουστικής συνεδριακής αίθουσας.
– Μετρήσεις/πιστοποίηση ηχομόνωσης σε αερόφερτο και κτυπογεννή ήχο.
– Μετρήσεις παραμέτρων αρχιτκετονικής ακουστικής.