Έργο: Κλειστός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Future Library. Ανακαίνηση τμήματος της κεντρικής βιβλιοθήκης Βέροιας.

Ακουστική μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

Μελέτη μέτρων ηχοπροστασίας,

Κτιριακή ηχομόνωση

Αρχιτεκτονική μελέτη : MAKRIDIS ASSCOIATES