Εργοδότης : ΒΕΤΑ CAE Systems

Μελέτη Αρχιτεκτονικής Ακουστικής: Γιώργος Χατζηγεωργίου

Πρόκεται για το Βιομηχανικό Κτίριο και κτίριο γραφείων της εταιρίας BETA CAE Systems, έκτασης 4.000τ.μ , που εκτείνεται σε 4 επίπεδα. Στο ισόγειο του κτιρίου εχεδιάστηκε ο χώρος του εστιατορίου και απαίτηση του πελάτη ήταν η καλύτερη δυνατή ακουστική άνεση κατά τις ώρες εστίασης του προσωπικού και η πρόβλεψη μέτρων ηχοπροστασίας για την αποφυγή διάδοσης θορύβου στους διαδόμους κυκλοφορίας του κτιρίου και του χώρους γραφείων του προσωπικού.

Η ακουστική και η φιλοσοφία σχεδιασμου θα δημοσιευτεί στο αρχιτεκτονικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ στο Τεύχος Μάρτιου 2014.