Εργο: Bandapart Studio – Καλαμάτα

Ακουστική μελέτη, μελέτη ηχομόνωσης : Χάρης Μωραϊτης

Γιώργος Χατζηγεωργίου: Σχεδιασμός ηχομόνωσης πλωτών δαπέδων, αντικραδασμικώ οροφών, προμήθεια αντικραδασμικών εφαρμογών