Μελέτη εφαρμογής ακουστικής, στην νέα συνεδριακής αίθουσας στο ιστορικό κτίριο του Δήμου Αρταίων.

Η μελέτη περιλαμβάνει

– Σχεδιασμός ακουστικών επενδύσεων

– Πρόβλεψη και σχεδιασμός 3D ακουστικού μοντέλου

 

Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης κτιρίου: Χρήστος Τάκος Ε.Μ.Π