Αρχιτκετονική μελέτη : Πέτρος Μακρίδης & Συνεργάτες

Κατασκευή : THANOS-TECH – ARCON CONSTRUCTIONS

Επίβλεψη κατασκευής | Ακουστικές μετρήσεις | 3DΜοντέλο ακουστικής προσομοίωσης: Γιώργος Χατζηγεωργίου

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή θεάτρου στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη.

Ακουστικές επενδύσεις,διαχυτές,ανακλαστήρες θεάτρου, ηχομονωτικές πόρτες και επενδύσεις στο φουαγιέ της αίθουσας.

Μελέτη και κατασκευή τεχνικής σκηνής θεάτρου. Οι Μηχανισμοί Σκηνής  χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλίσουν την Συνεδριακή , Θεατρική,    Κινηματογραφική  και συναυλιακή λειτουργία της Αίθουσας  όπου αυτό απαιτείται. Πρόκειται για βασικό εξοπλισμό οπτικών χαράξεων (Αυλαίες, Κουίντες, Αέρια, Πύργους, Αρλεκίνους), για Τεχνολογικό Εξοπλισμό Σκηνοθεσίας (Σταγγόνια Σκηνικών, Φωτιστικών, Οθονών και άλλων παρελκομένων) και Πετασμάτων Πυρασφαλείας. Επιμέρους τμήματα: Μπλοκ μετάδοσης κίνησης Μπλοκ τροχαλιών εκτροπής, Μπλοκ τροχαλιών ανάρτησης Φορέας ανάρτησης  παρελκομένων.  Συρματόσχοινα Τερματικά κίνησης, τερματικά ασφαλείας, παλμογενήτριες  Πίνακας, χειριστήρια, PLC. Το σύστημα αυτοματισμών και το λογισμικό που είναι απαραίτητο για την προγραμματισμένη κίνηση των μηχανισμών.

Μελέτη προμήθεια και τοποθέτηση ενισχυμένου ήχου και οπτικοακουστικών συστημάτων