Έργο: Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την μελέτη του νέου συνεδριακού χώρου χωρητικότητας 234 θέσεων της εταιρίας BETA-CAE Systems. Συγκεκριμένα έγιναν όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί και σχεδιασμός σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής σε θέματα Ηχομόνωσης, Αρχιτεκτονικής Ακουστικής, οπτικές χαράξεις, ηλεκτροακουστικής, μέτρων ηχοπροστασίας από Η/Μ εγκαταστάσεις καθώς επίσης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και seating.

Ακουστική Μελέτη, Μελέτη Ηχομόνωσης : Γιώργος Χατζηγεωργίου

Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής: Γιώργος Χατζηγεωργίου