3ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Ακουστικής – Ηράκλειο Κρήτης

 

 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Ακουστικής – Δ.Π.Ξάνθης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Ακουστικής – Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας