Αρχιτεκτονικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ. «Ηχομόνωση Οικοδομών» Τεύχος Σεπτέμβριος 2015

Άρθρο του Γιώργου Χατζηγεωργίου με θέμα : «ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ– Προστασία από κτυπογενείς και αερόφερτους ήχους». Το συγκεκριμένο άρθρο έχει δημοσιευθεί στο Αρχιτετκονικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Τεύχος: Σεπτέμβριος  2015. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσε...
Comments : 0