Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουμε την Ιταλική εταιρία Lookline.

Η Lookline διαθέτει μια μεγάλη γκάμα μετρητικού εξοπλισμού όπως πολυκατευθυντικά ηχεία, κτυπογεννήτρια, ενισχυτές που τηρούν όλες τις προυποθέσεις σύμφωνα με την διεθνή οδηγεία ακουστικών μετρήσεων:

ISO 140-4:1998 Acoustics -Measurement of sound insulation in buildings and of building elements ­Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms

ISO 140-7:1998 Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors

καθώς επίσης και του Ελληνικού ΕΛΟΤ868 που ακολουθεί πιστά την παραπάνω οδηγία για πιστοποιημένες μετρήσεις αερόφερτου και κτυπογενούς θορύβου των κατασκευών.

Δείτε χαρακτηριστική λειτουργία κτυπογεννήτριας για μέτρηση και πιστοπίηση κτυπογεννούς θορύβου.

Παρακαλώ κάντε click στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το συνημμένο video.