Ακουστικές μετρήσεις και τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης θορύβου απο λειτουργία μονάδων κλιματισμού αλυσίδας supermarket