Μελέτη: Γιώργος Χατζηγεωργίου

Μετρήσεις θορύβου σε διαμέρισμα στην Ξάνθη και πραγματογνωμοσύνη από λειτουργία  μηχανοστάσιου αλυσίδας supermarket.