Μουσική σκηνή “Ξέφωτο” Λαδάδικα-Θεσσαλονίκη

Μετρήσεις ηχομόνωσης για άδεια λειτουργίας σύμφωνα με  (ΦΕΚ 593/Β/2-10-85) «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων»