Μελέτη εφαρμογής: Γιώργος Χατζηγεωργίου

Μετρήσεις κυκλοφοριακού θορύβου και πρόταση ηχομονωτικών κουφωμάτων σε διαμέρισμα επι της Λ.Καραμανλή στην Θεσσαλονίκη.