ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

SPRIDER STORES A.E. – 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  SPRIDER OUTLET – ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

Χώρος πώλησης (Α+Β καταστήματα): 1.600m2
Αποθηκευτικοί χώροι (Α+Β καταστήματα): 160m2
Βοηθητικοί χώροι (Α+Β καταστήματα): 7m2

Οικοδομικές εργασίες
Καθαιρέσεις επενδύσεων, απομάκρυνση υπαρχόντων αντικειμένων, επίπλων και ραφιών, εποξειδική βαφή δαπέδου, τοιχοποιίες ξηράς δόμησης, χρωματισμοί, γενικοί καθαρισμοί.

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κλιματισμός, ηλεκτρικός εξοπλισμός, κλειστό κύκλωμα, ταμειολογιστικός εξοπλισμός, ήχος-μουσική.