Το γραφείο ανέλαβε το σχεδιασμό της ηχοπροστασία των Η/Μ εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την με την ΚλιμαΜηχανική DAIKIN, στην νέα ανακαινισμένη πτέρυγα της κλινικής  αποκατάστασης “Η Αναγέννηση”.

Εργοδότης : ΚλιμαΜηχανική – DAIKIN | Θεσσαλονίκη