ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ CHOCARD ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Π.ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  www.pmakridis.com

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ