Συμμετοχή σε διαγωνισμό για την ανακαίνηση Β’ ορόφου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας. Ο διαγωνισμός πρόβλεπε τον σχεδιασμό χώρου γραφείων του προσωπικού καθώς επίσης και τον ανασχεδιασμό αίθουσας εκληλώσεων.

Αρχιτεκτονική μελέτη : Π. MAKPIΔHΣ + ΣYNEPΓATEΣ Α.Ε.

Ακουστική μελέτη | Μελέτη ηχομόνωσης : Γιώργος Χατζηγεωργίου

Μελέτη Η/Μ : Δημήτρης Μπόζης.