Αρχιτεκτονικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ. “Ηχομόνωση Οικοδομών” Τεύχος Σεπτέμβριος 2015

Άρθρο του Γιώργου Χατζηγεωργίου με θέμα : “ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ– Προστασία από κτυπογενείς και αερόφερτους ήχους”. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει δημοσιευθεί στο Αρχιτετκονικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Τεύχος: Σεπτέμβριος  2015. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το άρθρο

PDF-download

Comments : 0
About the Author