Πρόταση σχεδιασμού συνεδριακής αίθουσας, κτιρίου “Φάμπρικα” . Πρόκειται για κέντρο προβολής και ανάδειξης της αργοτικής παραγωγής και του θαλάσσιου εμπορίου στο Λεωνίδιο Αρκαδίας

Αρχιτεκτονική μελέτη : TETRAGON | www.tetragon.gr |

Ακουστική Μελέτη Αμφιθεάτρου : Γιώργος Χατζηγεωργίου